“the malahite room” laura white

white

the malahite room

tant si és al palau d’hivern a sant petersburg, rússia, o a cadaqués a catalunya, the malahite room és una habitació que afirma contenir objectes significatius. en aquesta ocasió, els objectes instal.lats a the malahite room a cadaqués els formen un conjunt de peces individuals de les col.leccions privades d’huc i josep malla, així com peces de l’artista laura white. white ha reconfigurat cada peça per revifar-ne el sentit a través d’una concisa sel.lecció, manipulació i emplaçament, tals com l’ús de pedestals i plataformes fets a mida, o dibuixos que exposen treballs i altres objectes que no són a l’habitació. els materials, tant del objectes com dels seus suports expositius, són claus a l’hora d’assentar històricament els treballs, igualment, les seves qualitats formals, la matèria i categorització temàtica dels mateixos. els objectes abarquen tan peces utilitàries com religioses, originals i còpies, qüestionant idees de valor, d’estatus i de gust dels objectes individuals i col.lectius. visitar the malahite room és explorar una reinterpretació de les peces amb l’objectiu d’aportar una concienciació social a través de re-presentar material històric juntament amb art contemporani.

Share: