“icons” jordi baron

exposicions
/
icons jordi barón va presentar el seu fitxer antropològic -que porta realitzant desde l’any 2006 a la manera dels antics colonitzadors- en el qual retrata persones que troba a la...