black & white

exposicions
/
El blanc i el negre no són extrems de cap univers. El blanc no és pas l’oposat del negre, ni aquest és adversari de l’altre. No és, el blanc,...