“gravity is the attraction between distant objects” de oliver chanarin

LA GRAVETAT ÉS L’ATRACCIÓ ENTRE OBJECTES DISTANTS

Oliver Chanarin

Aquesta és una recreació de l’obra de Duchamp “3 Stoppages” en gravetat zero.

El 23 de gener de 2020, Oliver Chanarin, juntament amb un equip de físics del Center of Applied Space Technology and Microgravity (ZARM) de la Universitat de Bremen, va dur a terme un experiment històric: la recreació de l’obra de Marcel Duchamp “3 Stoppages” (1913) en gravetat zero.

Duchamp va crear “3 Stoppages” tot deixant caure una corda d’un metre a terra tres vegades i traçant, cada vegada, la línia amb un llapis. “L’experiment va realitzar-se el 1913 amb l’objectiu de congelar i preservar les formes obtingudes per atzar, pel meu atzar”, explicava Duchamp en una entrevista l’any 1964.

Per la recreació de “3 Stoppages”, es va deixar caure al buit una corda d’un metre des d’una alçada de 110 metres dins d’una càpsula segellada. La forma de la corda, mentre flotava alliberada de les forces de la gravetat, va ser escanejada en tres dimensions. Chanarin va retre homenatge a Duchamp tot deixant anar la càpsula, juntament amb la Dra. Olympia Kyriopoulos, a la cabina de control de la Drop Tower a l’Applied Space Technology and Microgravity.

Foren necessaris tres mesos d’organització meticulosa i quatre segons d’ingravidesa per crear La gravetat és l’atracció entre cossos distants, una empremta de la icònica obra duchampiana per al segle vint-i-u.

Share: